HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hội Nông dân tỉnh giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III năm 2019

 

 

 

Ngày 19/9, tại huyện Lập Thạch, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Mao, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã kết nạp mới hội viên, phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuât cấy lúa mới, chăm sóc cây rau màu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi thủy sản. 100% các cơ sở Hội xây dựng quỹ hội, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện rà soát, lựa chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc và công lao đóng góp trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân xét tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục được tăng cường. Tích cực vận động nhân dân thực hiện chương trình “chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền hội viên nông dân tham gia xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước, tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh An toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Vận động cán bộ, hội viên tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

     

 

 Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III năm 2019

   

        Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, các cấp Hội Nông dân xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; các nội dung liên quan đến hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn cho hội viên; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 

   Chi Lan

 

 

Ngày đăng: 19/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*