TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản, phát triển cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao gắn với quy hoạch vùng sản xuất

 

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về phát triển chăn nuôi, thủy sản và cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016-2020, Huyện Lập Thạch đã phát triển được nhiều vùng chăn nuôi, thủy sản, cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, cơ cấu giống cây trồng thay đổi theo hướng tích cực, diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng, năng suất cao ngày một tăng lên; các mô hình trồng cây có múi, trồng cây thanh long ruột đỏ… ngày càng được phát triển và nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn huyện.

Để Nghị quyết 02-NQ/HU, cùng với cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đi vào đời sống, UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi về cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước tới mọi người dân biết và cùng tham gia thực hiện... Đặc biệt tập trung tuyên truyền, triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, qua đó gắn với phát triển chăn nuôi, thủy sản và cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao như: Triển khai gieo cấy giống lúa chất lượng TBR225, RVT, DQ11, Thiên ưu 8, HT1, BC15,... các giống cây rau màu có giá trị kinh tế cao như: Bí đỏ, dưa chuột, ớt,... các cây ăn quả như: Thanh long ruột đỏ, bưởi, cam,… giống vật nuôi có triển vọng: Brahman đỏ, bò siêu thịt 3B, bò sữa;…cá rô phi đơn tính dòng Đường nghiệp, cá chép lai ba máu, nuôi cá chép giòn, cá trắm giòn… Giới thiệu các mô hình sản xuất trình diễn các giống cây trồng, vật nuôi mới trong và ngoài huyện để nông dân biết và làm theo; định hướng cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hàng năm của tỉnh và huyện, nhất là các giống mới khuyến khích mở rộng sản xuất đại trà.

 

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngành chăn nuôi từng bước trở thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi trọng điểm như: Chăn nuôi lợn thịt tập trung tại các xã Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình, Ngọc Mỹ, Xuân Hòa,… chăn nuôi gia cầm tập trung tại các xã như: Đồng Ích, Bàn Giản, Liễn Sơn,... Chăn nuôi trâu, bò tập trung tại các xã như: Vân Trục, Văn Quán và Sơn Đông… và chăn nuôi bò sữa tập trung tại xã Thái Hòa, Liên Hòa và Thị trấn Hoa Sơn… Đã có một số mô hình chăn nuôi theo quy mô công nghiệp và bán công nghiệp đem lại hiệu quả như: Chư­­ơng trình chăn nuôi bò thịt, bò vỗ béo có năng suất, chất lượng như: giống bò Brahman đỏ, bò siêu thịt 3B,... công nghiệp hoá đàn lợn theo tiêu chuẩn VietGap, phát triển đàn gia cầm theo công nghệ nuôi gà an toàn sinh học, kết hợp triển khai hỗ trợ tinh cho đàn bò thịt, bò sữa, đàn lợn nái... góp phần nâng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2018 đạt 753,7 tỷ đồng, ước năm 2019 đạt 775 tỷ đồng, tăng 155,21 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Nghị quyết năm 2015; tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp năm 2018 chiếm 57,2%, ước năm 2019 chiếm 57,6 % tăng 2,6% so với trước khi thực hiện Nghị quyết năm 2015.

Về phát triển thủy sản, sau 03 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/HU, sản xuất thuỷ sản phát triển khá, do đã tập trung khai thác tối đa diện tích ao hồ sẵn có; đẩy mạnh thâm canh, đưa giống tốt có năng suất, chất lượng cao vào nuôi trồng, cùng với những cơ chế, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp hỗ trợ phát triển thủy sản nên diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên. Tổng sản lượng thủy sản năm 2018 đạt 1.502,0 tấn, nâng giá trị ngành chăn nuôi thủy sản năm 2018 là 48,7 tỷ đồng, ước năm 2019 là 52 tỷ đồng, tăng 8,69 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Nghị quyết năm 2015.

Cùng với phát triển chăn nuôi, thủy sản, huyện Lập Thạch chú trọng tuyên truyền, vận động người dân phát triển cây hàng hóa có trị kinh tế cao, từ đó đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất/1ha đất canh tác: từ 62,8 triệu đồng/1ha năm 2016 đến năm 2018 là 76 triệu đồng/1ha và ước năm 2019 là 78,5 triệu đồng/1ha đất canh tác đem lại thu nhập cho người dân. Nâng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2018 đạt 508,4 tỷ đồng, ước năm 2019 đạt 560 tỷ đồng, tăng 89,73 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Nghị quyết năm 2015.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển cây hàng hóa có trị kinh tế cao đã góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất rau quả theo VietGAP. Hiện toàn huyện có hơn 159,03 ha diện tích cây trồng sản xuất theo VietGAP như mô hình: Trồng Bí đỏ với 118,8ha, dưa chuột 2 ha, ớt 38,23 ha tập trung ở các xã: Đồng Ích, Bàn Giản, Triệu Đề, Quang Sơn... các mô hình trồng cây có múi bước đầu phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình trồng Bưởi và Cam CS1 mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các cây trồng truyền thống trên đất đồi thấp của huyện, đến nay bắt đầu cho quả và có giá trị kinh tế từ năm 2019 (dự kiến hàng năm 1ha bưởi cho thu lãi từ 100 – 120 triệu đồng/ha).

 

Sản xuất rau an toàn tại xã Xuân Lôi

 

 

Phát huy thế mạnh diện tích đất đồi rộng và trên cơ sở thành công của Dự án thanh long, Huyện Lập Thạch đã phối hợp với tỉnh triển khai xây dựng Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu theo mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ tại huyện Lập Thạch với quy mô 300ha trong đó cải tạo 100ha hiện có và mở rộng diện tích trồng mới 200ha tại 5 xã: Ngọc Mỹ, Vân Trục, Xuân Hoà, Hợp Lý, Quang Sơn.

Có thể nói sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về phát triển chăn nuôi, thủy sản, cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Lập Thạch cho thấy: Cơ cấu giống cây trồng thay đổi theo hướng tích cực, diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng ngày một tăng lên; mô hình trồng cây có múi, trồng cây thanh long ruột đỏ… ngày càng được phát triển. Chương trình phát triển thanh long ruột đỏ từng bước góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; việc hỗ trợ trong chăn nuôi đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Nuôi trồng thủy sản được cải tiến quy trình nuôi thả, từ chỗ nuôi quảng canh đến phát triển theo hướng nuôi bán công nghiệp, công nghiệp.

Trong thời gian tới để đẩy mạnh  phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, huyện Lập Thạch đã đề ra một số giải pháp như: Tăng cường chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự ủng hộ, tham gia phát triển sản xuất của bà con nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường tập huấn, thông tin nâng cao kiến thức cho nông dân; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; xây dựng, nhân rộng các mô hình trình diễn chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao để khuyến khích người dân tham gia vào phát triển, mở rộng. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện và quy hoạch nông thôn mới ở các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch đất đai lâu dài, ổn định cho phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn; tăng diện tích sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP và liên kết theo chuỗi giá trị.

 

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 23/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*