HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo có người khuyết tật

 

Trong hai ngày 14-15/8/2019, Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ em mồ côi tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ em mồ côi huyện Lập Thạch tổ chức Chương trình trao vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khuyết tật và trẻ em mồ côi thuộc 4 xã, thị trấn: Ngọc Mỹ, Liễn Sơn, Liên Hòa và thị trấn Hoa Sơn.

 

Chương trình trao vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khuyết tật và trẻ em mồ côi năm 2019

 

Trong đợt này, 39 hộ được xem xét hồ sơ hỗ trợ với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo có người khuyết tật và trẻ em mồ côi. Với mức hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ để đầu tư nuôi bò sinh sản, trong thời gian 3 năm không phải trả lãi. Sau 3 năm, nếu các hộ được hỗ trợ đã thoát nghèo thì có nghĩa vụ hoàn trả vốn về UBND xã để UBND xã tiếp tục luân chuyển số vốn này cho những hộ có khuyết tật và trẻ em mồ côi khác trên địa bàn có nhu cầu vay vốn.

Dự án hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản giai đoạn 2017 - 2021 mang ý nghĩa thiết thực giúp cho những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có người khuyết tật & trẻ em mồ côi trên địa bàn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, trợ giúp phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định. Đây là một trong những hoạt động có tính nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng và xã hội đối với người khuyết tật & trẻ em mồ côi giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

                                     Đức Cường

 

Ngày đăng: 16/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*