AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4, năm 2019 tại xã Đình Chu

 

Sáng ngày 12/8/2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Đình Chu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh cho các đồng chí là cán bộ thuộc đối tượng 4 trên địa bàn. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Ban CHQS huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của xã Đình Chu.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh cho các đồng chí là cán bộ thuộc đối tượng 4 xã Đình Chu

 

 

Trong thời gian 4 ngày, 83 học viên thuộc đối tượng 4 sẽ được tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia và pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua khóa học, giúp các học viên tự vận dụng kiến thức vào trong quá trình công tác, cũng như tuyên truyền vận động mọi người tham gia xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh tại địa phương.

 

                                                              Thanh Hương

 

Ngày đăng: 12/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*