AN NINH QUỐC PHÒNG

Phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

 

Trong thời gian qua, Công an huyện Lập Thạch luôn nêu cao vai trò của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho lực lượng công an cơ sở

 

 

 

Để huy động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Lập Thạch đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân; làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”, “Tháng an toàn giao thông”, “Dân vận khéo”…Bên cạnh đó, tích cực vận động Nhân dân tham gia các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hòa giải các trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định, tội phạm, tai nạn giao thông được kéo giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt kết quả cao.

6 tháng đầu năm 2019, Nhân dân đã cung cấp cho lực l­ượng Công an 118 nguồn tin báo, tố giác tội phạm, giúp điều tra làm rõ 22/25 vụ phạm pháp hình sự với 27 đối tượng, thu hồi 175.960.000đ; bắt 24 vụ đánh bạc với 63 đối tượng; bắt 15 vụ vi phạm pháp luật về ma túy với 24 đối tượng; 04 vụ sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm….Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã giao nộp 03 khẩu súng tự chế, 4,2kg pháo các loại, 16 bộ kích điện để đánh bắt thủy sản; vận động 44.027 hộ dân, 254 chủ tàu thuyền, 18.598 giáo viên, học sinh, 1413 tổ liên gia tự quản, 116 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 34 cơ sở thu mua phế liệu ký cam kết thực hiện Nghị định 36 và Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn và Nhân dân lập hồ sơ đưa 02 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 06 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, 16 hồ sơ quản lý, giáo dục tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, các mô hình tổ chức quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự được Nhân dân ủng hộ và tham gia xây dựng rộng khắp, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Công an huyện đã phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình phong trào tiêu biểu tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đến nay, toàn huyện có 20 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 1.413 tổ liên gia tự quản, 214 tổ hòa giải, 214 tổ an ninh nhân dân và 77 tổ thanh niên xung kích. Nhiều mô hình được các địa phương, đơn vị sáng tạo và nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình "Tự quản an ninh trật tự", “Tổ liên gia tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Thôn không có tội phạm và trật tự xã hội”, “Thôn vận tải thủy với văn hóa giao thông”, "Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh"…Các mô hình đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện đề ra một số giải pháp như: Tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân nhằm tạo thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an trong bảo vệ an ninh trật tự. Duy trì, giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương tiếp tục nêu cao vai trò làm chủ của quần chúng Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp ở cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân nhằm giải quyết tốt những bức xúc từ cơ sở; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình sáng tạo, hiệu quả.


 Thanh Ngân

 


 

Ngày đăng: 02/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*