TIN TỨC KINH TẾ

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch 6 tháng đầu năm 2019

 

 

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đã đạt được kết quả khá toàn diện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Trong 6 tháng, huyện Lập Thạch đã tập trung mọi nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 996,4 tỷ đồng, tăng 48,0 tỷ đồng so cùng kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định, thu hút trên 10.000 lao động, tạo việc làm và thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng được quan tâm, chỉ đạo. Huyện đã khởi công 04 dự án mới: Hạ tầng khu tái định cư, đấu giá QSDĐ để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án của Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ và các dự án khác trên địa bàn thị trấn Hoa Sơn; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm GDNN - GDTX huyện; GPMB, mở rộng, tái định cư khu vực xử lý rác thải Thị trấn lập Thạch; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã huyện Lập Thạch, tuyến Xuân Lôi - Cao Phong. Đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đang được huyện tích cực chỉ đạo để phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2019. BTV Huyện ủy cũng đã có kết luận về xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 tại xã Thái Hòa và Triệu Đề. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 616,6 tỷ đồng, bằng 57,08% dự toán tỉnh giao và đạt 55,05% kế hoạch huyện giao, đạt 94,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách đạt 328,3 tỷ đồng bằng 61,86% dự toán tỉnh giao và bằng 72,72% so cùng kỳ.

          Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được chỉ đạo sâu sát. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện thí điểm dồn thửa, đổi ruộng tại 2 thôn Hoàng Chung và Đại Lữ của xã Đồng Ích với tổng diện tích khoảng 308 ha. Chỉ đạo tiếp tục tập trung giải quyết các tồn tại về đất đai, đến nay đã xử lý 1360/2648 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014; duy trì hoạt động của các Hợp tác xã, tổ thu gom rác thải, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 81%. Lĩnh vực văn hóa - thông tin đạt được nhiều kết quả tích cực, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được chú trọng, các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí diễn ra thường xuyên, rộng khắp. Công tác giáo dục, đào tạo đặc biệt quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học và chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi. Đến nay toàn huyện có 63/66 trường đạt chuẩn quốc gia, còn 03 trường THCS chưa đạt chuẩn. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm. 100% đối tượng thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT. Giới thiệu 159 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 63% kế hoạch.

          Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 6 tháng đầu năm, công an huyện đã tiếp nhận 118 tin báo tố giác tội phạm, đã xác minh giải quyết xong 87 tin. Huyện cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, bàn giao 278/278 tân binh cho các đơn vị, đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp năm 2019, kết quả xếp loại xuất sắc.

          Bên cạnh đó, huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn công tác chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, thanh, kiểm tra công vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội. 6 tháng toàn huyện tiếp 296 lượt công dân, thụ lý 126 đơn mới. Đến nay, cấp huyện đã giải quyết xong 37 đơn kiến nghị phản ánh, cấp xã giải quyết xong 90/107 đơn.

Công tác quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; việc cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, triển khai kịp thời đúng quy định. 6 tháng đầu năm, kết nạp được 31 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 46 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 2 trường hợp, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 3 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện kiểm tra 42 tổ chức Đảng và 87 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 122 đảng viên và 59 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 17 đảng viên và 11 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 20 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 45 tổ chứcc đảng và 93 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng và việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 46 tổ chức. Cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên, trong đó: khiển trách 08 trường hợp, cảnh cáo 01 trường hợp, khai trừ 02 trường hợp. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ủy ban MTTQ huyện tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động, thu hút hội viên, đoàn viên vào tổ chức; thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019 theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

        Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 - năm quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, 6 tháng cuối năm huyện Lập Thạch tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019, chú trọng đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tiếp tục phòng, chống, ngăn chặn lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động phòng chống thiên tai bão lũ. Tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện Lập Thạch về đích NTM năm 2019. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm dồn thửa, đổi ruộng tại 02 thôn Đại Lữ và Hoàng Chung của xã Đồng Ích. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể các cấp tích cực vận động nhân dân triển khai xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; xây dựng xong khu xử lý rác thải ở Thị trấn Lập Thạch. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công các dự án triển khai trên địa bàn. Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý y, dược tư nhân, GĐ&ĐT, kinh doanh dịch vụ. Nghiêm túc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính; không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; năm vững tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân của cấp ủy, chính quyền các cấp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.


 

 

Thanh Ngân

 

 

           


 

 

Ngày đăng: 25/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*