AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

 

 

        Để đảm bảo cho cuộc diễn tập KVPT huyện Lập Thạch được diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao. Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện đã phân công và giao nhiệm vụ cho các cơ quan và cơ sở tham gia xây dựng, củng cố thao trường đảm bảo các điều kiện phục vụ cho cuộc diễn tập. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho cuộc diễn tập diễn ra thành công.

 

Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch năm 2019

 

 

 

          Xác định cuộc diễn tập KVPT là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyên thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các văn kiện, cơ sở vật chất đảm bảo tốt phục vụ cho diễn tập; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng tham gia huấn luyện, tác chiến trong các nội dung thực binh; phối hợp với Chi nhánh Viettel lắp đặt các điểm cầu truyền hình phục vụ cho diễn tập. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành luyện tập phần vận hành cơ chế từ ngày 5 đến 13 tháng 6/2019, có Ban Chỉ đạo tỉnh tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% quân số và phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện chặt chẽ chuẩn bị cho diễn tập theo đúng kế hoạch đề ra.

          Các đơn vị tham gia diễn tập đã thực hiện 17 nội dung của 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng và tổ chức chuẩn bị cho tác chiến phòng thủ. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ban chỉ đạo diễn tập và Tổ đạo diễn của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh; sự điều hành chủ động, linh hoạt, kiên quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc tích cực, chủ động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã phát huy trò nòng cốt của các đơn vị LLVT trong huyện; các nội dung luyện tập đã được triển khai nhanh chóng, nhịp nhàng, đúng yêu cầu, nguyên tắc trong lãnh đạo, điều hành giữ vững ổn định tình hình mọi mặt của địa phương khi có chiến tranh xảy ra.

          Qua đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, huyện Lập Thạch đã làm tốt công tác chuẩn bị và đủ điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Kết quả của các đợt luyện tập là cơ sở quan trọng của hệ thống chính trị trong huyện sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập diễn ra trong 02 ngày, 20 và 21 tháng 6 năm 2019, qua đó khẳng định tiềm lực và thế trận phòng thủ vững chắc của huyện, xây dựng niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                         

             Đức Cường

 

Ngày đăng: 19/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*