TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch nâng cao chất lượng nguồn lao động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch

 

 

Xác định nâng cao chất lượng nguồn lao động là một trong những giải pháp quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, ngày 20/1/2017 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/HU về “Nâng cao chất lượng nguồn lao động để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030” qua đó nâng cao tỷ lệ  đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề gắn với nâng cao chất lượng nguồn lao động.

 

Duy trì nghề tiểu thủ công nghiệp cho lao động địa phương

 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển nguồn lao động theo quy hoạch, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Lập Thạch xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ban ngành liên quan tích cực, chủ động phối hợp với đơn vị, cơ sở dạy nghề cập nhật, đăng tải đầy đủ thông tin về học nghề, dạy nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy các giao dịch việc làm và thông tin thị trường lao động, tư vấn cho người lao động tham gia các phiên giao dịch tại các sàn giao dịch việc làm. Những hoạt động đó đã góp phần tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn huyện nắm được thông tin, đồng thời có cơ hội tiếp cận, tham gia học nghề và tìm việc làm.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, chất lượng nguồn lao động của huyện được nâng lên về nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Lao động có tay nghề từng bước phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, hiệu quả lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê hết năm 2018, tổng số lao động được đào tạo truyền nghề trên địa bàn huyện Lập Thạch là 2.302 người, chiếm 57,78% số người lao động qua đào tạo và truyền nghề, tăng 3,71% so với năm 2017. Chương trình công tác đào tạo dạy nghề từng bước được đổi mới, dạy nghề sát với thực tiễn, đáp ứng một phần nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cho các doanh nghiệp và thị trường lao động trên và ngoài địa bàn.

Song song với đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghề  nghiệp, việc làm cho lao động nông thôn được huyện triển khai có hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, các phòng ban ngành, các hội đoàn thể đã  mở 107 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt cho 7.328 lượt người tham gia học tập. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức nông nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện.

Sau đào tạo truyền nghề cho người lao động, công tác giải quyết việc làm cũng được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm. Hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua ngân hàng chính sách xã hội huyện được triển khai có hiệu quả. Qua 2 năm 2017-2018 đã có 536 người được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm từ các nguồn quỹ khác nhau; qua đó đã tạo việc làm mới cho 7.798 lao động trên địa bàn huyện; có 417 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cơ cấu lao động được chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng lao động thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, dịch vụ thương mại.

Trong thời gian tới, để tập trung chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, dịch vụ, huyện Lập Thạch đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có việc tiếp tục khảo sát, xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, đảm bảo quy định và duy trì cơ cấu trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm, chuyển nghề tại chỗ và tăng thu nhập cho người dân. Huyện cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác phân luồng học sinh. Tổ chức các buổi tư vấn chọn nghề, việc làm cho học sinh các trường THPT trên địa bàn để các em có định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chất lượng lao động có tay nghề tại địa phương.

 Nâng cao chất lượng nguồn lao động đã và đang là yêu cầu bức thiết trong trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa như hiện nay. Việc nâng cao chất lượng nguồn lao động sẽ là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 30/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*