TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

 

Xác định giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề cốt lõi trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Lập Thạch đã đưa ra nhiều giải pháp giúp người dân trên địa bàn đầu tư vào các thế mạnh của huyện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

 

Hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp cho người dân

 

Để tăng mức thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã tập trung chỉ đạo các địa phương khai thác tiềm năng lợi thế, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi; chăn nuôi kết hợp với làm trang trại tổng hợp; đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích cây ăn quả. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Ngoài ra huyện còn tạo nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề cho người lao động ở địa phương, nhằm giúp người lao động nâng cao tay nghề và có thu nhập ổn định.

Để tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, huyện Lập Thạch tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch an toàn thực phẩm; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tin tưởng rằng với những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong thời gian qua sẽ là tiền đề thuận lợi để Lập Thạch trở thành huyện NTM vào năm 2019.

                                                                 

        Ngọc Thảo

Ngày đăng: 23/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*