AN NINH QUỐC PHÒNG

Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

 

Sáng ngày 14/5/2019, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 cho các đồng chí là trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, bí thư, chủ tịch, chỉ huy trưởng quân sự xã Tử Du.

 

 

 

Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 

 

          Tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phổ biến một số nội dung của việc xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Lập Thạch năm 2019; Kế hoạch công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ diễn tập; các quy định trong diễn tập….

Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh văn kiện diễn tập đội ngũ cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ huyện và sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ của huyện thành công.

 

Chi Lan

Ngày đăng: 15/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*