HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức tổng kết công tác năm 2018...

 

Sáng ngày 03/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch đã tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

 

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2018

 

 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch và các tổ chức thành viên đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH hội năm 2018 của huyện. Trong năm, Ủy ban MTTQVN huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn 100% khu dân cư tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQ huyện ký kết chương trình phối hợp với UBND huyện, các đoàn thể triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Công tác tổ chức thăm hỏi, chăm lo các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, hộ nghèo được quan tâm thường xuyên. Nhân dịp Tết Mậu Tuất, Ủy ban MTTQ tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện được 436 xuất quà bằng 172,9 triệu đồng1.370 kg gạo; các ban, ngành, đoàn thể trong huyện vận động hỗ trợ 2.715 xuất quà trị giá bằng 1.308.300.000 đồng cho các đối tượng. Trích quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện hỗ trợ cho 03 hộ nghèo làm nhà với số tiền là 25 triệu đồng/nhà; trích 64 triệu đồng từ quỹ người nghèo huyện cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm hỏi các hộ rủi ro. Duy trì có hiệu quả hoạt động của 214 mô hìnhNhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Thành lập 37 mô hình điểm dân vận khéo và 68 mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở 20 xã, thị trấn. Chủ trì, tổ chức 04 cuộc giám sát; Phối hợp với HĐND huyện tổ chức 06 cuộc giám sát; Phối hợp với Viện kiểm sát ND huyện tổ chức 02 cuộc giám sát; Tổ chức tốt hội nghị đối thoại tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh, truyền tải các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN huyện Lập Thạch đã khen thưởng cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

 

Thanh Ngân - Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày đăng: 03/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*