AN NINH QUỐC PHÒNG

Ban chỉ huy Quân sự xã Liên Hòa thực hiện hiệu quả phong trào “ Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang

 

Trong những năm qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Ban chỉ huy quân sự xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch đã tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng”, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Ban chỉ huy quân sự xã l.iên Hòa thực hiện hiệu quả phong trào "Thi đua quyết thắng"

 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân về Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại địa phương… Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định. Công tác đăng ký quản lý Quân nhân dự bị  trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ,  góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Qua phúc tra quân nhân dự bị  năm 2018, toàn xã có 519 đồng chí dự bị động viên được tổ chức, biên chế theo đúng chuyên ngành của từng đơn vị.

Nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng của BCHQS xã Liên Hòa là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên quán triệt mệnh lệnh, Chỉ đạo của cấp trên, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất để huấn luyện dân quân đúng nội dung, chương trình, kết quả huấn luyện hàng năm đơn vị đều đạt loại giỏi. Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân, Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với các thôn dân cư rà soát, tuyển chọn 81 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt để bổ sung biên chế vào lực lượng dân quân của xã, góp phần nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tại chỗ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” BCHQS xã cùng với các ban ngành, đoàn thể và người dân trong xã tham gia lao động công ích làm đường giao thông; tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn….  Công tác vận động công dân trong độ tuổi nhập ngũ đã được Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức thực hiện tốt, hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, năm 2018, toàn xã có 13 công dân nhập ngũ, 100% số thanh niên nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

 

Huấn luyện quân sự xã

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, BCH quân sự xã Liên Hòa tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Phong trào “Thi đua Quyết thắng”, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đồng thờ làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang của xã; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện… nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân Sự - Quốc Phòng địa phương.

 

 

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 27/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*