TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch huy động nguồn lực xây dựng NTM

 

 

        Là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song, bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, Lập Thạch có 17/18 xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn của huyện có những đổi thay tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

 

 

 

Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ của nông dân huyện Lập Thạch cho hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Ảnh: Chu Kiều

 

      Sau khi thị trấn Hoa Sơn được thành lập (tách ra từ xã Liễn Sơn), xã Liễn Sơn (Lập Thạch) gần như trở lại vạch xuất phát là 1 xã nghèo. Thời điểm bước vào xây dựng NTM năm 2011 cũng là 3 năm sau chia tách, xã chỉ có 3/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Mọi cơ sở vật chất đều thiếu thốn, xã chưa có trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học.

Giao thông, thủy lợi từng bước được đầu tư cải tạo, tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND, phần lớn cán bộ và nhân dân trong xã nhận thức rõ được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng NTM. Các phong trào thi đua xây dựng NTM từng bước đi vào thực tiễn, hiệu quả.

Đến nay, 100% đường trục xã, trục thôn, liên thôn, 60% đường trục chính giao thông nội đồng được cứng hóa. Xã có một trung tâm văn hóa xã, 10/10 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định.

Trong xã đã hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như: Trồng chanh tứ quý, thanh long ruột đỏ; trang trại chăn nuôi lợn nái… Thu nhập bình quân toàn xã năm 2017 đạt gần 27 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 14 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 5,44% (theo chuẩn nghèo đa chiều), giảm hơn 10% so với năm 2010. Toàn xã không còn nhà tạm, dột nát; 87,8% số hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Sau gần 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ một xã nghèo với xuất phát điểm còn thấp, Liễn Sơn có những chuyển mình tích cực, diện mạo nông thôn mới của xã miền núi năm nào nay ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân trong xã được nâng lên đáng kể với 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.

Không chỉ riêng Liễn Sơn, sau gần 8 năm, sự "thay da đổi thịt" dần hiện rõ ở hầu khắp các xã của huyện miền núi Lập Thạch. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn được đầu tư, phát triển nhanh chóng. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện được triển khai kịp thời, sâu rộng.

Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng như: Thanh long ruột đỏ ở Vân Trục, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ; chăn nuôi bò sữa ở Thái Hòa, Liên Hòa; chanh tứ quý ở Liễn Sơn; chăn nuôi lợn ở Ngọc Mỹ, Quang Sơn… Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2017 đạt hơn 51 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 3,88%. Đến nay, Lập Thạch có 17/18 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.

Để có được kết quả đó thật không dễ dàng, đặc biệt là với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn thu hạn chế như Lập Thạch. Với khối lượng đầu tư lớn từ giao thông, thủy lợi, điện, tới các thiết chế văn hóa… bên cạnh sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội được xem là một trong những giải pháp cơ bản nhất.

Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân thực hiện các phong trào thi đua được triển khai một cách tích cực, có hiệu quả, làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, đoàn kết, đồng tình tham gia ủng hộ xây dựng NTM. Ước tính từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM của huyện đạt hơn 470 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhân dân đóng góp đạt gần 50 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lập Thạch, hiện nay,18 xã trên địa bàn huyện còn nợ khối lượng hoàn thành 73 tỷ đồng. Tuy vậy, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, Huyện ủy, UBND huyện Lập Thạch đã giao 18 xã quy hoạch, xây dựng khu đấu giá đất. 100% số tiền đấu giá này được các xã dùng để trả nợ khối lượng hoàn thành trong xây dựng NTM. Vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản ở các xã trong huyện cơ bản được giải quyết.

Thời gian tới, huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, góp phần nâng tổng số xã được công nhận trong toàn huyện từ 10 xã hiện nay lên 17 xã. Đồng thời, xã Văn Quán (xã cuối cùng chưa hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM của huyện Lập Thạch) cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu đến tháng 12/2018, tiến hành đánh giá đạt chuẩn NTM, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2019.

 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

 

 

 

Ngày đăng: 27/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*