AN NINH QUỐC PHÒNG

Phong trào thi đua quyết thắng ở Bàn Giản

 

 

Với sự chỉ đạo của cấp trên, sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phong trào thi đua quyết thắng ở Bàn Giản đạt được nhiều kết quả tốt được cấp trên đánh giá cao.

 

 

Cũng như nhiều địa phương khác, số thanh niên đi làm ăn xa nhiều gây khó khăn trong gọi nghĩa vụ quân sự. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy quân sự đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ thôn thành lập từng ban xuống thôn động viên các các gia đình và các thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhiều năm nay, Bàn Giản luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, tổng số biên chế toàn xã 90 đồng chí, trong đó biên chế Ban chỉ huy Quân sự xã có 4 đồng chí, trung đội dân quân cơ động 31 đồng chí, lực lượng tại chỗ 21 đồng chí, tổ đảm bảo 15 đồng chí, trung đội ĐK 19 đồng chí. Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm và trong năm qua, Ban chỉ huy Quân sự xã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện khen thưởng trong trưng bày mô hình học cụ. Trong huấn luyện, xã chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng, nội dung huấn luyện đảm bảo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch được huyện giao. Kết quả huấn luyện năm 2018 được huyện xếp loại khá.

Bên cạnh đó, xã quản lý tốt lực lượng dự bị động viên. Hiện nay, xã có 158 đồng chí trong đó có 10 sỹ quan, 148 hạ sỹ quan. Hàng năm, đảm bảo 100% kế hoạch gọi đi huấn luyện ở các đơn vị. Hội đồng giáo dục quốc phòng xã mở lớp giáo dục quốc phòng cho 85 đồng chí thuộc đối tượng 5. Quản lý tốt vũ khí trang bị, được huyện kiểm tra nhiều lần và xếp loại quản lý tốt trang bị. Phối hợp lực lượng Công an xã tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Các chính sách hậu phương quân đội được thực hiện theo đúng quy định của cấp trên. Thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chng Pháp, chng Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Ban chỉ huy Quân sự xã đã triển khai, hướng dẫn đến các đối tượng biết và thực hiện. Đến nay, đã chi trả chế độ cho 85 đối tượng với số tiền hơn 170 triệu đồng, các đối tượng không có ý kiến thắc mắc gì. Xã đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định của Chính phủ. Bên cạnh đó, các chế độ đối với dân quân huấn luyện hàng năm được chi trả đầy đủ, đúng quy định ngay sau khi kết thúc huấn luyện.

Chuẩn bị cho đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức gọi 102 thanh niên khám tuyển và đã gửi thông báo đến từng gia đình để gia đình thông báo cho con em trong độ tuổi đi khám nghĩa vụ quân sự; tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền, các đồng chí phụ trách, các đoàn thể, thôn dân cư động viên các gia đình, thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Bàn Giản phấn đấu đảm bảo 100% kế hoạch trên giao.

Phong trào thi đua quyết thắng của Ban chỉ huy Quân sự xã Bàn Giản luôn được cấp trên đánh giá cao, luôn được huyện khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, là đơn vị tiên tiến của huyện.

 

Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

Ngày đăng: 12/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*