THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường truyền thông về các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống, hành vi xâm hại trẻ em năm 2018

 

           Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, khẳng định vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường an toàn, lành mạnh. Mới đây UBND huyện Lập Thạch ban hành Kế hoạch Truyền thông về các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống hành vi xâm hại trẻ em năm 2018.

 

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức các chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em theo chủ đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đẩy lùi tình trạng xâm hại tình dục, tình trạng bạo lực và ngược đãi trẻ em trên địa bàn. Với các hoạt động cụ thể như: Tổ chức các hoạt động truyền thông cho giáo viên và học sinh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở các nội dung về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Kỹ năng bảo vệ mình, kiến thức, kỹ năng cảnh giác, phòng ngừa các hành vi dụ dỗ, mua bán trẻ em…; Hoạt động nhận tờ rơi, tài liệu truyền thông về các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống, hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; hoạt động tham vấn, tư vấn hỗ trợ gia đình chăm sóc các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi…

Bằng các hoạt động cụ thể, hy vọng huyện Lập Thạch sẽ giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục xuống mức thấp nhất và 100% số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, ngược đãi khi phát hiện sẽ được trợ giúp kịp thời.

 

 

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 06/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*