TIN TỨC KINH TẾ

Hội Nông dân huyện Lập Thạch đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

 

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã chủ động, tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về vốn giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho hội viên nông dân trên địa bàn. Qua các hoạt động này đã giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần nâng cao vai trò của các cấp hội, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

 

Giống lúa năng suất cao được tỉnh hỗ trợ giống

 

Đẩy mạnh các  hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên, ngay từ đầu năm, Hội nông dân huyện Lập Thạch đã vận động hội viên tích cực sản xuất, gieo trồng theo đúng khung lịch thời vụ, đưa những giống, cây, con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho nông dân. Đến nay HND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  phối hợp với các ngành chức năng tổ chức  26 tập huấn KHKT cho nông dân với 1.424 lượt hội viên tham gia học tập; tổ chức 9 cuộc thăm quan đầu bờ mô hình sản xuất lúa giống mới với 1.341 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã tích cực huy động, khai thác các nguồn lực có hiệu quả như: Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp huyện và các chương trình dự án hỗ trợ khác… Tính đến tháng 9 năm 2018 tổng nguồn vốn  Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện là 4.750 triệu đồng với 16 dự án cho 161 hộ vay thuộc 9 đơn vị, trong đó, nguồn vốn Trung ương  hội ủy thác là 950 triệu đồng cho 30 hộ vay; nguồn vốn của tỉnh 3.800 triệu cho 131 hộ vay, vốn huyện hội là 100 triệu cho 4 hộ hội viên xã Tiên Lữ vay nuôi bò sinh sản.  Thực hiện vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đến này tổng dư nợ vốn vay từ NHCSXH là 144,562 tỷ đồng với 138 tổ tiết kiệm vay vốn cho 5.839 hộ vay. Hỗ trợ nông dân thông qua nguồn vốn vay từ từ Ngân hàng NN&PTNT, hiện tổng dư nợ vay là 317,33 triệu đồng với 100 tổ vay cho 2.149  hộ vay. Công tác quản lý, cho vay, thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng và cơ sở thực hiện theo đúng quy trình, các hộ được vay vốn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tình trạng dư nợ quá hạn dưới mức quy định.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho hội viên nông dân, trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực chủ động làm tốt công tác dịch vụ hỗ trợ, xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế đạt hiệu quả từ đó để nhân ra diện rộng.

 

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 25/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*