HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hội LHPN huyện Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lập Thạch đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; huy động được sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn huyện.

Để thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Huyện ủy Lập Thạch về xây dựng nông thôn mới. Để hưởng ứng Cuộc vận động “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với 8 tiêu chi xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động đến 100% các chi hội phụ nữ ở các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

     Chỉ đạo điểm Hội Phụ nữ xã Xuân Hòa phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia làm đường giao thông thôn xóm

 

 Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, Hội LHPN trực tiếp tham gia thực hiện 8 tiêu chí. Vì vậy, để phong trào đạt được hiệu quả cao, Hội LHPN huyện chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua, các cuộc vận động theo nhiệm vụ công tác hội cũng như nhiệm vụ chính trị địa phương để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt như: công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt công tác hiến đất, đóng góp công lao động, làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn… đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Hàng năm, Hội LHPN các cấp Hội LHPN trong huyện xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM tới các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghi truyền thông, tổ chức tọa đàm, tổ chức hội thi, hái hoa dân chủ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,  hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn, sinh hoạtchi tổ, sinh hoạt CLB, giao lưu VHVN, TDTT..., lồng ghép các chuơng trình, khuyến khích các tiết mục sáng tác tự biên, tự diễn các bài hát, bài thơ, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về XDNTM ….. nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó,  đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong hội viên phụ nữ trên địa bàn trong việc góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí tiêu chí xây dựng NTM.

 

Phong trào hội viên phụ nữ tham gia làm đường giao thông nông nội đồng xã Liên Hòa

 Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới là thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội LHPN huyện chỉ đạo 20 xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình hội viên sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh môi trường. 100% cán bộ, hội viên phụ nữ ở các chi, tổ phụ nữ tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương vào ngày thứ 6 hàng tuần. Hàng năm, các cơ sở hội tổ chức nhiểu buổi ra quân vệ sinh môi trường, tham gia thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

 Đồng thời, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 100% các cơ sở Hội duy trì hoạt động có hiệu quả 20 Câu lạc bộ: “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”; 5 “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”; tổ phụ nữ thu gom rác thải…với ......thành viên tham gia. Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo VSATTP được các cấp hội chú trọng, thường xuyên tuyên truyền lồng ghép các hoạt động cho cán bộ, hội viên phụ nữ về CVĐ “Phụ nữ cả nước thực hiện VSATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; duy trì 3 CLB “Rau an toàn” tại xã Xuân Lôi, Tiên Lữ, 2 CLB “Thực phẩm an toàn”; xây dựng mới 02 mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” tại xã Bàn Giản, xã Triệu Đề, mô hình “Bếp xanh hạnh phúc” tại  xã Bàn Giản...Đặc biệt làHội LHPN huyện đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Gia đình trồng cây xanh” đến toàn thể gia đình. Kết quả toàn huyện đã trồng được 112 ngàn cây phát tán, cây bóng mát, cây ăn quả góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường sống trên địa bàn.

 Song song với các hoạt động trên, năm 2017, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN xã Quang Sơn xây dựng điểm “Đường hoa phụ nữ”, với nội dung “3 sạch”, góp phần sạch ngõ đẹp đường làng. Đồng thời nhân rộng mô hình, đến100% các xã, thị trấn, đến nay các xã, thị trấn đã xây dựng được 73 “Tuyến đường hoa, trên các trục đường chính, trụ sử UBND các xã, thị trấn, qua đó làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày nay, góp phần xanh - sạch – đẹp môi trường, cảnh quan với các xã đã được công nhận về đích nông thôn mới.

 

 

Nhân rộng mô hình:“Đường hoa phụ nữ”các xã, thị trấn

 

Có thể nói Phong trào xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa trong các cấp Hội phụ nữ. Để phong trào tiếp tục đi vào đời sống của chị em phụ nữ và nhân dân một cách mạnh mẽ hơn nữa, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới.

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, lồng ghép các hoạt động tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện tốt thực hiện tốt CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựn đời sống văn hóa, nếp sống văn minh” với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và xây dựng quê hương Lập Thạch ngày càng giàu đẹp.

 

Thanh Hương

Ngày đăng: 19/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*