VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lan tỏa phong trào học tập suốt đời ở xã Đồng Ích

 

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Đồng Ích đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã.

 

 

Trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích cao trong học tập

 

 

Hiện nay, toàn xã có 2.574 gia đình học tập; 59 dòng họ học tập; 7/7 thôn cộng đồng học tập và 4 đơn vị học tập. Việc duy trì hiệu quả các gia đình, dòng họ, cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng đã tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần quan trọng duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Để phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp, Hội khuyến học xã Đồng Ích đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học; phối hợp với nhà trường thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn lực tham gia công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học… Đồng thời tổ chức kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài; củng cố, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động khuyến học gắn với đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm 2017, toàn xã  có 83% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 38% đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 100% số thôn đạt “Cộng đồng học tập”; 100% số đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Có 1 tập thể  và 125 học sinh giỏi đạt giải cấp huyện năm học 2017-2018; tuyên dương 37 thầy cô giáo có học sinh giỏi các cấp và 11 thầy cô giáo đạt dạnh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện.

Để khích lệ các phong trào học tập, Hội Khuyến học xã quan tâm, chú trọng tới việc xây dựng quỹ khuyến học và xã hội hóa công tác khuyến học, nhằm khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Từ tháng 9/2017 đến nay, quỹ khuyến học của xã vận động đóng góp được hơn 61 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm Hội Khuyến học xã đã huy động các đơn vị, cá nhân trong và ngoài xã ủng hộ Quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ này, tổ chức trao tặng quà cho những học sinh, giáo viên có thành tích tốt trong dạy và học và những tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học.

Thời gian tới, để phát huy hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, Hội Khuyến học xã Đồng Ích tiếp tục tuyên truyền đến hội viên và đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Quỹ khuyến học các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ; củng cố, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các chi hội, ban khuyến học ở các dòng họ, tổ chức xã hội….qua đó đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân.Ngọc Thảo - Trung tâm VHTTTT

Ngày đăng: 23/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*