THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Lập Thạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

 

 

Nhằm đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) trở thành hoạt động thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, UBND Huyện Lập Thạch vừa ban hành kế hoạch 187/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện.

 

          Theo đó, với chủ đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. UBND huyện tăng cường quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế… Đồng thời tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, thi hành bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ nhân dân.

          Bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông qua sinh hoạt chi bộ, qua các hội nghị, qua các lớp tập huấn, tọa đàm, mít tinh, tư vấn pháp luật, qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở và qua tuyên truyền trực quan để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuãn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sẽ được tổ chức xuyên suốt trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2018.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện Lập thạch sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, nhằm giáo dục, nhắc nhở mỗi người dân phát huy ý thức tôn trọng, tuân thủ và bảo vệ pháp luật trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.


Ngọc Thảo - Trung tâm VHTTTT

 

Ngày đăng: 10/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*