AN NINH QUỐC PHÒNG

Thị trấn Lập Thạch diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

 

Ngày 30/8/2018, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Lập Thạch tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Lập Thạch. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - PCT UBND huyện.

Với tình huống giả định: “Trên địa bàn thị trấn Lập Thạch đầu tháng 7 đến nay, hoạt động của các tổ chức phản động tại chỗ ngày càng bộc lộ âm mưu, thủ đoạn chống phá. Đặc biệt thời gian gần đây, chúng đẩy mạnh các hoạt động  tuyên truyền, kích động nhân dân khiếu kiện, giả hiệu đấu tranh chống tham nhũng, tạo cớ tập hợp lực lượng để biểu tình, bạo loạn… Trước tình hình địch, trên địa bàn lực lượng vũ trang huyện chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường và lên cao. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về chuyển mọi hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.

 

 

 

Các đại biểu dự buổi diễn tập phòng thủ tại Thik trấn Lập Thạch

 

 

Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh gồm 3 vấn đề. Vấn đề 1: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường. chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống; Vấn đề 2: chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; Vấn đề 3: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, phòng tránh địch tấn công hỏa lực, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ: Nhận mệnh lệnh chiến đấu phòng thủ điều chỉnh, bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của CHT Ban CHQS thị trấn. Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an thị trấn. Kế hoạch của các ban, ngành bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. 

 

 

Hành động của Công an thị trấn Lập Thạch nhận lệnh chuyển lên báo động

sẵn sàng chiến đấu tập trung

 

Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - PCT UBND huyện đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho buổi diễn tập của thị trấn Lập Thạch. Cuộc diễn tập được thực hiện nghiêm tục và thuần thục của các thành viên trong buổi diễn tập.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi diễn tập

 

Ghi nhận kết quả đạt được của buổi diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã xếp loại xuất sắc cho buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn Lập Thạch năm 2018. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”. 

Thanh Hương - Trung tâm VHTTTT huyện

 

Ngày đăng: 30/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*