AN NINH QUỐC PHÒNG

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vân Trục năm 2018

 

 

Sáng ngáy 16/8/2018, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương và các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương”.

 

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vân Trục năm 2018 

 

 

Tình huống giả định đó là: Trên địa bàn xã Vân Trục đầu tháng 7 đến nay, hoạt động của các tổ chức phản động tại chỗ ngày càng bộc lộ âm mưu, thủ đoạn chống phá. Đặc biệt thời gian gần đây, chuyển đẩy mạnh tuyên truyền, kích động nhân dân khiếu kiện, giả hiệu đấu tranh chống tham nhũng, tạo cớ tập hợp lực lượng để biểu tình, bạo loạn… Trước tình hình địch, trên địa bàn lực lượng vũ trang huyện chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường và lên cao. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về chuyển mọi hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.

 

Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu 

 

 

Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng: Chuyển lực lượng vũ trang huyện chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường. chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống; chuyển lực lượng vũ trang huyện chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang huyện chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, phòng tránh địch tấn công hỏa lực, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ: Nhận mệnh lệnh chiến đấu phòng thủ; điều chỉnh bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của CHT Ban CHQS xã. Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an xã. Kế hoạch của các ngành bảo đảm chiến đấu phòng thủ; Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

 

Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an xã 

 

 

Thông qua cuộc diễn tập, đã cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương; giúp Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thuần thục trong sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vân Trục năm 2018 kết thúc và được Ban chỉ đạo đánh giá cao, đạt được mục đích, yêu cầu. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

 

Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo

 

 

 

Ngày đăng: 16/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*