QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THÔNG TIN QUY HOẠCH

Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hòa, Hoa Sơn, Tử Du (khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

- Quy mô diện tích: 295,1634 ha.

- Tính chất: Là Khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có các ngành nghề sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phối cảnh tổng thể

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

 

 

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

- Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty CP kiến trúc Văn hóa Việt.

- Địa điểm: Tại thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch; xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quy mô: 128,4643 ha.

- Tính chất: Là khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ; có các ngành sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và dịch chuyển cơ cấu lao động của huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và tỉnh Vĩnh Phúc.

Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

Phối cảnh tổng thể

 

QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

1. Tên đồ án:  QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

4.1. Vị trí: Tại xã Bàn Giản và xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp đất dân cư thôn Me xã Bàn Giản;

- Phía Đông giáp hồ Đồi Bìa xã Đồng Ích;

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Bàn Giản và xã Đồng Ích;

- Phía Nam giáp thôn Kim Bảng và đất nông nghiệp xã Đồng Ích.

4.2. Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch là 111,501 ha. Trong đó diện tích thuộc xã Bàn Giản là 89,5227ha, xã Đồng Ích là 21,9793ha.

5. Tính chất: Là khu công nghiệp hiện đại được đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển các loại hình công nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất các sản phẩm công nghiệp tiên tiến. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút đàu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp của tỉnh. 

Sơ đồ vị trí

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

 

QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 
 

1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần kiến trúc Văn hóa Việt.

4. Vị trí địa điểm và phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

4.1. Địa điểm: Tại thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch; xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

4.1. Phạm vi lập quy hoạch:

- Phía Đông giáp đất dân cư và gò đồi xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch;

- Phía Tây giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô;

- Phía Nam giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch và xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô;

- Phía Bắc giáp đất dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô.

5. Quy mô và tính chất:

5.1. Quy mô: Tổng diện tích lập quy hoạch là 128,4643 ha.

5.2. Tính chất: là khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; có các ngành sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và tỉnh Vĩnh Phúc.

Sơ đồ vị trí

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

 

 

BBT

Ngày đăng: 10/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục