THÔNG TIN CẦN BIẾT

Lấy ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, đến nay UBND huyện đã thẩm tra xong hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 7 xã, gồm:

1.  Xã Xuân Lôi

2.  Xã Tiên Lữ

3.  Xã Ngọc Mỹ

4.  Xã Liên Hòa

5.  Xã Đồng Ích

6.  Xã Vân Trục

7.  Xã Liễn Sơn

Các ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi về UBND huyện ( qua Văn phòng xây dựng nông thôn mới huyện – Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

 

Lưu ý: Các ý kiến tham gia bằng văn bản đối với từng xã riêng biệt (7 văn bản)

 

Ban biên tập tổng hợp

Ngày đăng: 10/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*