HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Mặt trận Tổ quốc huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

Sáng ngày 02/8/2018, MTTQ huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phùng Thế Hải - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền và các ban, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, học tập và quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII, các Nghị quyết của cấp ủy gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên hướng dẫn, kiện toàn, xây dựng mới và duy trì có hiệu quả hoạt động của 214 mô hình “Nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 20 xã, thị trấn. Thành lập 37 mô hình dân vận khéo ở 20 xã, thị trấn. Công tác tổ chức thăm hỏi chăm lo cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công đặc biệt là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên quan tâm. Trong dịp tết Mậu Tuất năm 2018, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện được 436 xuất quà bằng 172,9 triệu đồng và  1.370 kg gạo. Ban thường trực MTTQ huyện đã trích 60 triệu đồng từ quỹ người nghèo huyện hộ trợ 200 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cánh đặc biệt khó khăn trong huyện. Ngoài ra các ban, ngành, đoàn thể trong huyện vận động hỗ trợ 2.715 xuất quà trị giá bằng 1.308.300.000 đồng cho các đối tượng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 76/2013/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ. Sáu tháng đầu năm Ủy ban MTTQ huyện đã trích quý ngày vì người nghèo huyện hỗ trợ cho 03 hộ nghèo làm nhà với số tiền là 25 triệu đồng một nhà, thường xuyên tổ chức thăm hỏi các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như tổ chức 02 hội chợ, 08 chương trình đưa hàng về nông thôn, chủ yếu là hàng điện tử, hàng gia dụng phục vụ nhân dân trong huyện...

Trong 6 tháng cuối năm 2018, MTTQ các cấp của huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“; xây dựng kế hoạch tổ chức truyên truyền và vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” (17/10 - 18/11/2018); phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tổ chức tốt các cuộc tiếp súc cử tri với đoàn đại biểu QH và HĐND các cấp, tổng hợp các ý kiên của cử tri, xây dựng báo cáo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họ HĐND huyện...

 

Thúy Ngân – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Ngày đăng: 03/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*