HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đảng bộ xã Sơn Đông học tập học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng

 

Sáng 31/7/2018, Đảng bộ xã Sơn Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho trên 300 đảng viên trong toàn đảng bộ xã.

 

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) xã Sơn Đông 

 

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe báo cáo viên của huyện quán triệt những nội dung, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 7 gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;  Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Đồng chí Hoàng Tiến Mạnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết 

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp các Đảng viên toàn nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII), trên cơ sở đó các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã sẽ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện.

 

 

 

Ngọc Thảo 

Ngày đăng: 31/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*