HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Văn Quán học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

 

Sáng ngày 30/7/2018, Đảng bộ xã Văn Quán, huyện Lập Thạch  tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng tới toàn thể đảng viên trên địa bàn xã.

 

 

Đồng chí Hà Thị Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo truyền đạt nội dung các Nghị quyết

 

 

 Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị TW7, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 

 

Đồng chí Vũ Hiền Lương - Bí thư Đảng ủy xã triển khai kế hoạch xây dựng chương trình hành động tới các chi bộ trực thuộc

 

Tiếp đó Đảng ủy xã đã triển khai kế hoạch, yêu cầu các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết vào điều kiện thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị; cán bộ đảng viên nghiêm túc viết bài thu hoạch; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

 Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

 

Cũng tại hội nghị đã có 07 đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó 01 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 03 đồng chí Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 03 đồng chí Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

 

 

Thanh Hương – Trung tâm VHTTTT

Ngày đăng: 30/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*