AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 tại xã Liên Hòa

 

Sáng ngày 03/7/2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Liên Hòa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh cho 76 đồng chí là cán bộ thuộc đối tượng 4 trên địa bàn xã.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 xã Liên Hòa

 

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu những nội dung cơ bản như: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình - Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật Quốc phòng, an ninh quốc gia (Nghĩa vụ quân sự, giáo dục QPAN, DQTV, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên). Đồng thời viết bài thu hoạch trong quá trình học tập.

 

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt kiến thức tại lớp học

 

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tự vận dụng kiến thức đã học vào trong quá trình công tác, cũng như tuyên truyền vận động mọi người tham gia xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh tại địa phương.

 Thanh Hương - Trung tâm VHTTTT 

Ngày đăng: 03/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*