THÔNG TIN CẦN BIẾT

Chuyển Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND chuyển Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 21/6/2018 sẽ thực hiện chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh là đơn vị trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và mở tài khoản theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

 

 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*