VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Lập Thạch: Tập huấn về Tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

 

           Trong hai ngày 18,19/6/2018, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với hội LHPN  huyện Lập Thạch tổ chức tập huấn về Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các kỹ năng truyền thông cho tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung như: Bốn phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội trong quá trình thực hiện CNH, HĐH và hội nhập; người phụ nữ cần làm gì để thể hiện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; bốn phẩm chất của người phụ nữ đã có tác động như thế nào tới chính bản thân, gia đình và cộng đồng; kỹ năng sống mà người phụ nữ hiện đại cần được trang bị; cách phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất như ra sao…

Lớp tập huấn cũng trang bị cho các tuyên truyền viên, cán bộ hội phụ nữ cơ sở những kỹ năng truyền thông như kỹ năng tìm hiểu và phân tích đối tượng, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng động viên, kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi,… từ đó hỗ trợ cho cán bộ Hội nòng cốt cấp cơ sở áp dụng vào công tác truyền thông tại địa phương có hiệu quả.


Mạnh Hưng

Ngày đăng: 19/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*