THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện Lập Thạch: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

 

Sáng ngày 06/6/2018, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 10/7/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đổi với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ huyện ủy Lập Thạch đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập với tỷ lệ toàn huyện đạt trên 90%. Trong 10 năm qua, Huyện ủy Lập Thạch luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở, từ năm 2008 đến nay đã tiến hành luân chuyển 2 đồng chí từ huyện về cơ sở, luân chuyển ngang 01 đồng chí, luân chuyển 01 đồng chí từ cơ sở lên huyện; đến nay toàn huyện có 15/20 xã, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ thị HĐND. Huyện ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt đội ngũ bí thư cấp ủy, bình quân hàng năm đã bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận cho trên 3.500 lượt cán bộ huyện và cơ sở…

 

 

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 10/7/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đổi với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã huy động cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy được đẩy mạnh. Trong 10 năm qua, huyện đã mở 10 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, phát hiện và triệt phá 218 vụ với 348 đối tượng, khởi tố 175 vụ với 200 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 43 vụ và 145 đối tượng liên quan đến ma túy… giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

Trong thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cấp ủy các cấp đã tích cực triển khai, quán triệt đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu và thực hiện đúng, thống nhất trong việc tổ chức đại hội. Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc trước đại hội và tổ chức đại hội theo quy định; các đại hội được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định Điệu lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; công tác bầu cử tại Đại hội được thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng; cơ bản bầu đủ, đúng số lượng, chất lượng cấp ủy được nâng lên so với nhiệm kỳ trước…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn những tồn tại, hạn chế như: Thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng vẫn còn xảy ra; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của một số đơn vị chưa thường xuyên… Việc thực hiện Chỉ thị số 21 công tác tuyên truyền phổ biến còn mang tính hình thức, sự phối hợp của các ban, ngành trên địa bàn huyện còn chưa đồng bộ… Trong thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, việc đổi mới 1/3 cấp ủy ở một số đơn vị còn hạn chế, báo cáo chính trị của một số cấp ủy còn rập khuôn máy móc, dự thảo nghị quyết đại hội chưa có tính khái quát cao…

 

 

 

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Việt Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, phân loại đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, biểu dương kịp thời những điển hình tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống ma túy từ huyện đến cơ sở, nhân rộng các điển hình trong phòng chống ma túy…

Tại hội nghị đã có 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc; 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 39 -CTr/TU ngày 10/7/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đổi với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới được Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch khen thưởng.

 

 

Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo 

Ngày đăng: 06/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục