TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch: Triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

 

Sáng 17/5/2018, UBND huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018. Đồng chí Hà Văn Quyết- Phó chủ tịch TT UBND huyện Lập Thạch dự và chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

 

Theo báo cáo, vụ mùa năm 2017, toàn huyện gieo trồng được hơn 4.053,7 ha cây hàng năm, đạt 103,3% kế hoạch. Trong đó, cây lúa hơn 3.000ha. Tổng diện tích cây vụ đông là 2.749,0ha, đạt 91,6% kế hoạch đề ra. Thực hiện chương trình hỗ trợ vù mùa, vụ đồng năm 2017. Vụ mùa toàn huyện hỗ trợ 97,623kg giống lúa chất lượng với diện tích gieo trồng 1.952,46ha, chiếm 64% tổng diện tích trồng lúa; hỗ trợ giống ngô biến đổi gen với quy mô 1.495,8ha, hiệu quả kinh tế đạt 7,6 triệu đồng /ha ; triển khai hỗ trợ sản xuất cây hàng hóa với tổng diện tích 85,7ha. Trong đó cây bí đỏ là 60,5ha; cây ớt: 23,23 ha và 2 ha cây dưa chuột. Tập trung chủ yếu ở các xã Đồng Ích, Bàn Giản, Triệu Đề, Quang Sơn. Thực hành tốt công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất. Vụ mùa, vụ đông, huyện Lập Thạch đã cấp 46.200 gói thuốc diệt chuột Ranpart 2%DS cho 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp phần hạn chế thấp nhất sự gây hại của chuột với đời sống và sản xuất nông nghiệp. Các hoạt động dịch vụ, phục vụ sản xuất được UBND huyện tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu vụ; các cơ chế hỗ trợ giống cây trồng vụ mùa, vụ đông được tuyên truyền, phổ biến tới mọi nguười dân; tổ chức hướng dẫn cơ cấu mùa vụ, tổ chức các lớp tập huấn về thâm canh cây trồng… Công tác dự thính, dự báo sâu bệnh thực hiện hiệu quả; hoạt động tưới tiêu được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về việc xây dựng mô hình nuôi trồng hiệu quả trong vụ mùa, vụ đông tới; thị trường các loại nông sản hàng hóa không ổn định, đồng ruộng manh mún khó hình thành được các cây vùng sản xuất tập trung ; việc quy hoạch vùng trồng cây hàng hóa chưa hợp lý, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo năng suất, chất lượng mang tính hàng hóa có giá trị kinh tế cao chưa cụ thể.

 

Đồng chí Hà Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

 

Với quyết tâm  đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các loại cây trồng, ứng dụng những tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh. Vụ mùa năm 2018, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 4.000 ha cây hàng năm; vụ đông 2.900ha với cơ cấu cây trồng phù hợp cho năng suất, chất lượng cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Quyết, Phó chủ tịchTT UBND huyện Lập Thạch nhấn mạnh, cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển trong thời điểm dễ xảy ra mưa bão; nắng, nóng nhiệt độ cao, nguy cơ sâu bệnh, đổ ngã, lép hàng loạt là rất lớn. Vì vậy cần bố trí cơ cấu cây trồng, giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, làm tốt công tác dịch vụ cho sản xuất …

 

 

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 17/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*