AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2018

 

Sáng ngày 10/5/2018, Ban CHQS huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2018. Tham gia lớp huấn luyện có 314 chiến sĩ dân quân của các xã Vân Trục, Xuân Hòa, Đình Chu, Triệu Đề, Bàn Giản, Tử Du, Đồng Ích, Tiên Lữ, Văn Quán, Sơn Đông và thị trấn Lập Thạch.

 

 

Lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2018

 

 

Trong thời gian 15 ngày, các chiến sĩ dân quân sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung chuyên đề như: Nội dung cơ bản của pháp lệnh về Dân quân tự vệ (DQTV); Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Huấn luyện các môn: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương trong chiến đấu phòng thủ; giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, tìm hiểu tính năng, cấu tạo, tác dụng các bộ phận súng và đạn, thuốc nổ, kỹ thuật ném lựu đạn, bắn súng AK bài 1b; Ném lựu đạn bài 1b xa đúng hướng; sử dụng lượng nổ 15g.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước nâng cao trình độ kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật và sẵn sàng chiến đấu cao.

 

 


Thanh Hương

Ngày đăng: 10/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*