THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chỉ thị: Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

 Thông tin chi tiết Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 xin truy cập vào đường linhk:

 Chỉ thị số 04/CT-UBND.

Ban biên tập

Ngày đăng: 10/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*