AN NINH QUỐC PHÒNG

Liễn Sơn xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

 

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch luôn thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Dân quân xã Liễn Sơn thực hành bắn súng

 

Nhận thức rõ được ý nghĩa quan trọng của công tác quốc phòng - quân sự địa phương trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ban CHQS xã đã tổ chức nghiên cứu quán triệt các Chỉ thị, Mệnh lệnh của cấp trên, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch cấp trên giao và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy, UBND xã, Ban CHQS xã đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt như: Giao chỉ tiêu và hướng dẫn triển khai cho các thôn rà soát, đối chiếu thay thế những đồng chí không đủ điều kiện: sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, những đồng chí đi làm ăn xa hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ trong lực lượng dân quân theo Luật Dân quân Tự vệ. Tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, tuyển chọn những đồng chí có đủ sức khỏe, đủ điều kiện vào lực lượng dân quân của xã. Hàng năm có 80 đồng chí được biên chế vào trung đội dân quân cơ động, lực lượng chiến đấu tại chỗ, lực lượng dân quân binh chủng. Với phương châm vững mạnh; Ban CHQS xã Liễn Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ dân quân địa phương chất lượng và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện, nâng cao khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu. Ngay từ đầu năm, Ban CHQS xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, pháp luật của cấp trên cho lực lượng dân quân nòng cốt. Trang bị cho lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng và sẵn sàng chiến đấu cao. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu tập huấn cán bộ, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, các tài liệu liên quan đến huấn luyện, nên trong huấn luyện luôn đảm bảo an toàn về người, vũ khí và phương tiện. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá huấn luyện hàng năm, 100% đồng chí đạt yêu cầu, trong đó khá và giỏi chiếm từ 75 đến 80%. Qua đó, để lại nhiều ý nghĩa to lớn đối với mỗi dân quân của xã. Bên cạnh đó, những năm qua, Ban CHQS xã Liễn Sơn còn làm tốt công tác dân vận, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động nhân dân, gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong đẩy mạnh thực hiện: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ an ninh Tổ quốc"…; tích cực làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tham gia phối hợp tuần tra canh gác cùng lực lượng Công an xã trong các ngày diễn ra lễ hội và sự kiện chính trị của địa phương; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Có thể nói, với việc xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh ở trên địa bàn xã Liễn Sơn, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Với những kết quả đó mà đơn vị 3 năm liên tục đạt đơn vị tiên tiến cấp huyện và 4 năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng cấp tỉnh.

 

 

Thanh Hương

Ngày đăng: 07/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*