HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Sáng ngày 19/3/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 84 quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được diễn ra từ ngày 19/3 – 26/3/2018. Trong thời gian học, các học viên được học các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thông qua lớp học giúp các học viên được tìm hiểu về Đảng và nêu cao ý chí phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng./.

Thúy Ngân – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Ngày đăng: 19/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*