HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2018

            Sáng ngày 2/2/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2018 cho 88 thanh niên ưu tú của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 


 Các học viên tại lễ bế giảng.

 

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2018 được diễn ra từ ngày 29/01 – 2/2/2018. Trong thời gian học, các thanh niên ưu tú được học các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học giúp các em thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ được hiểu về Đảng và nêu cao ý chí phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học có 21 em đạt loại giỏi, 54 em đạt loại giỏi, 13 em đạt trung bình.

Tại lễ bế giảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao giấy chứng nhận cho 88 em có thành tích trong học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2018./.

 

                                                                                            Thúy Ngân – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày đăng: 05/02/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*