HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Huyện Lập Thạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW(khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”

 

           Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X) của Ban chấp hành Trung ương về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết đã góp phần giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động nhận thức rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tầm quan trọng của việc xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lập Thạch có 124 công đoàn cơ sở với 11.707 đoàn viên công đoàn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức về mọi mặt cho công nhân viên chức lao động được tăng cường với các nội dung thường xuyên được đổi mới, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả như: truyên truyền trực tiếp tại các nhà máy, dây chuyền sản xuất, phát tờ rơi… Thực hiện Đề án 31 của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức được 41 hội nghị cho hơn 7.125 công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức 26 lớp tuyên truyền Luật lao động, Luật BHXH, BHYT cho 4.028 công nhân lao động; mở 06 lớp tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS cho 9.435 công nhân lao động… Qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên, công nhân lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, về yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Tư tưởng của đại bộ phận CNVCLĐ ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các chế độ, chính sách về bảo hiểm, lương, chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động được quan tâm thực hiện thường xuyên; đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động được cải thiện đáng kể.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNVCLĐ được các cấp công đoàn chủ động phối hợp thực hiện. Trong những năm qua, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện đã đào tạo nghề cho hơn 3.500 người. Bình quân hàng năm có từ 300 - 500 công nhân, viên chức, lao động tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ về lý luận chính trị. Trong 10 năm qua đã có 1531 lượt cán bộ, CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn đã chủ động, phối hợp tham gia với cơ quan chức năng ở địa phương, chủ các doanh nghiệp nắm bắt tình hình về sản xuất kinh doanh, tham gia giải quyết có hiệu quả những kiến nghị của công nhân về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các thiết chế văn hóa…Tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, chính sách pháp luật về bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ, chính sách đào tạo và đào tạo lại tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân; chính sách khuyến khích công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến công nhân lao động giỏi được Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm, tổ chức. Hàng năm tổng số bình quân CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua các cấp đạt 1.300 người; nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng. Bên cạnh đó, công đoàn luôn quan tâm đến tình hình tư tưởng, đời sống của CNVCLĐ, tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 năm qua, các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng ngàn CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng cho 02 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 70 triệu đồng; tích cực vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp các quỹ như: Ngày vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa, Tấm áo nghĩa tình…với tổng số tiền là hơn 8 tỷ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng luôn được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; trong đó đã trú trọng đến công nhân lao động trẻ, nữ góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Số lượng đảng viên là công nhân được kết nạp tăng lên qua từng năm. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã có 716 công nhân viên chức lao động được kết nạp vào Đảng. Tổng số công đoàn cơ sở toàn huyện hiện có 124 đơn vị, tăng 72 đơn vị so với năm 2008; kết nạp mới 8.111 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên 11.707 người.

Những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

          Trong thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động về vị trí, vai trò giai cấp công nhân; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp giai cấp công nhân vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, chuyên môn tay nghề cho công nhân có khả năng tiếp thu nhanh làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp; chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phát triển Đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao động; đảm bảo các điều kiện về vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                     Phùng Thế Hải

                                                                         Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện                      

Ngày đăng: 30/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*