THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

 

BBT Cổng TT - GTĐT huyện Lập Thạch xin gửi tới bạn đọc Kế hoạch 49-KH/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực hiện Kết luận số 10 KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

 

       File đính kèm:  Kehoach/49KHTU_signed(2).pdf

 

 

Ban biên tập tổng hợp

 

 

 

Ngày đăng: 20/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục