THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tài liệu tuyên truyền 100 năm ngày sinh Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc

 

 

Ban biên tập Cổng thông tin GTĐT huyện Lập Thạch trân trọng gửi tới bạn đọc tài liệu tuyên truyền 100 năm ngày sinh Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

 

 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (10/10/1917-26/5/1979)         Vào cuối những năm 60 của thế kỷ XX, chủ trương “Khoán hộ” của tỉnh Vĩnh Phúc, đứng đầu là đồng chí Kim Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy là một hướng đi tích cực trong việc tìm cách làm mới, quản lý mới, nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Đây là quá trình đổi mới tư duy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Vĩnh Phúc ghi đậm dấu ấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, là những đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, một trong những cơ sở để Trung ương tham khảo, nghiên cứu, hoạch định đường lối đổi mới trong nông nghiệp sau này.

   Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và xuất bản cuốn “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (10/10/1917-10/10/2017)”, nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương Vĩnh Phúc nói riêng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

   Bố cục cuốn Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (10/10/1917- 10/10/2017), ngoài phần giới thiệu và phụ lục, được chia làm ba phần:

    Phần một: Vài nét về tiểu sử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

    Phần hai: Tư duy đổi mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

    Phần ba: Phát huy tư duy đổi mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

    Đây là tài liệu giúp các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

    Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn nhưng do khó khăn về khách quan và chủ quan, cuốn tài liệu không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí và bạn đọc.Ban biên tập tổng hợp

 

 

 

Nội dung toàn văn tài liệu: Kỷ niệm 100 nam Ngày sinh KIM NGOC.pdf

 

 

 

Ngày đăng: 21/09/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục