GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Công an huyện

  CÔNG AN HUYỆN LẬP THẠCH


- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Chức năng nhiệm vụ: 

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Đ/C Trung tá - Phan Anh Huấn

- Chức vụ: Trưởng Công an huyện

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

2. Đ/c Thượng tá -  Phạm Mạnh Thắng:

- Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:

3. Đ/c Thượng tá - Bùi Văn Hường:

- Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:

4. Thượng tá - Nguyễn Anh Thái:

- Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:

5. Thiếu tá - Trần Mạnh Cường:

- Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục