Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu xã Xuân Hòa


Giới thiệu về xã Xuân Hòa


I. ĐẢNG ỦY XÃ

1. Bí thư Đảng ủy: Hoàng Ngọc Thủy

Số điện thoại : 0989 742 308

Địa chỉ Email: hoangthuy.xhltvp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Đức Năng

Chức vụ :Phó Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại : 0978 074 233

Địa chỉ Email: nangnd@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

3. Phó Bí thư Đảng ủy: Hoàng Kim Hùng

Số điện thoại : 0986 590 147

Địa chỉ Email: hunghk@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:


II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đức Năng

Số điện thoại : 0978 074 233

Địa chỉ Email: nangnd@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Trọng

Số điện thoại : 0979 155 107

Địa chỉ Email: trongnt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch: Hoàng Kim Hùng

Số điện thoại : 0986 590 147

Địa chỉ Email: hunghk@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Hải 

Số điện thoại : 0978 074 099

Địa chỉ Email: hainv8@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực VHXH, Kinh tế

 

 

Ngày đăng: 16/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục