Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Lập Thạch

 

 Trụ sở Huyện ủy Lập Thạch
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830103 - Fax: 0211.830103 - Email:
 huyenuylapthach@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đồng chí: Hà Đình Nhã

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

 

 

 

 

 

 

  

 Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND

 

 

  

 

 

 

Đồng chí: Hà Văn Quyết

Phó Bí thư TT Huyện ủy

 

 

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ LẬP THẠCH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

 

  

  

 Đồng chí: Hà Đình Nhã

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

 

  Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND

 

 

Đồng chí: Hà Văn Quyết

Phó Bí thư TT Huyện ủy 

 

 

  

 Đồng chí: Đào Quốc Khánh

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

 

 

Đồng chí: Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện 

 

 

 

   

 

 


 

 Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tưởng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

Đồng chí: Phùng Thế Hải

Trưởng Ban Dân vận - kiêm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

 

           

 

 Đồng chí: Nguyễn Duy Hưng

CHT Ban Chỉ huy QS huyện

 

Đồng chí: Phan Anh Huấn

Trưởng Công an huyện

Đồng chí: Phạm Thị Thu Hường

Bí thư Đảng ủy TT Lập Thạch


     

Ngày đăng: 10/07/2019