Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

Đồng chí: Hà Đình Nhã

 Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thế Hùng

PBT,  Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Đồng chí: Hà Văn Quyết

Phó Bí thư TT Huyện ủy 

 

 

Đồng chí: Đào Quốc Khánh

UVBTV - Phó Chủ tịch

Thường trực HĐND huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tưởng

UVBTV -  Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

  Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức

 

   

 Đồng chí: Nguyễn Duy Hưng

UVBTV - CHT BCH

Quân sự huyện

 

 

Đồng chí: Phan Anh Huấn

UVBTV - Trưởng Công an huyện

 

Đồng chí: Phùng Thế Hải

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận - Kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ

 

Đồng chí: Phạm Thị

Thu Hường - UVBTV

Chủ nhiện UBKT  HU

 

Đồng chí: Nguyễn Thiệu Huy

UVBTV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

  

Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Anh

Phó CVP PT Văn phòng

HĐND - UBND huyện 

 

 

Đồng chí: Trần Tuấn Anh

Trưởng phòng TC-KH

 

Đồng chí: Trần Văn Dương

 Phó Trưởng Ban Tổ chức

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Minh Đăng

Trưởng phòng Tư  Pháp

 

Đồng chí: Lê Minh Đức

PCT UBMTTQ huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị

Thanh Hải - Chủ tịch

Hội LHPN huyện

 Đồng chí: Đỗ Thị Mai Hạnh

 Trưởng Phòng Văn hóa & TT

Đồng chí: Lê Đức Hiếu

 Viện trưởng VKSND huyện

 

 

 Đồng chí: Đỗ Thị  Hòa

 Phó CVP  Huyện ủy

 

 

  

Đồng chí: Phạm Văn Hòa

 Trưởng phòng TN&MT

 

  

Đồng chí: Hoàng Minh Hùng

GĐ.TT GDNN-GDTX huyện

   

Đồng chí: Trần Việt Hùng

 Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Mỹ

 

Đồng chí: Vũ Cao Khải

 Trưởng phòng KT-HT

 

Đồng chí: Trần Văn Kiên

 Trưởng phòng LĐ,TB&XH

 

 

Đồng chí: Lưu Thị Chi Lan

 P.Trưởng ban Dân vận

 

 

Đồng chí: Hoàng Tiến Mạnh

 Bí thư Đảng ủy xã Liên Hòa

 

 

Đồng chí: Phan Giang Nam

 Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nghĩa

 Bí thư Đảng ủy TT Hoa Sơn

 

 

Đồng chí: Đỗ Đức Quang

 Trưởng phòng GD&ĐT

 

 

Đồng chí: Trương Văn Quang

 Trưởng Ban Tuyên giáo

 

 

Đồng chí: Trần Văn Sơn

 Chánh án TAND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thạch

Phó Chủ nhiệm UBKT huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thái

 Trưởng phòng NN&PTNT

 

 

Đồng chí: Nguyễn Chí Thanh

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Ích

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đăng Thiệu

 Bí thư Huyện đoàn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Tuấn

 Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

Đồng chí: Vũ Minh Tuấn

 Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 

Đồng chí: Trần Hùng Vượng

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi

 

 

Đồng chí: Đỗ Tiến Yên

 Chánh Thanh tra huyện

 

Ngày đăng: 10/07/2020