Giới thiệu

 
GIỚI THIỆU

Dân số

 

Dân số trung bình năm 2019 là 136.150 người, trong đó thành thị có 14.305 người (chiếm 10,50% dân số toàn huyện), nông thôn 121.845 người, chiếm 89,49%.

 

STT

Tên đơn vị

Tổng số đã phỏng vấn

Tổng số nhân khẩu

TĐó nữ

 

Toàn huyện

38033

136150

67993

1

Thị Trấn Lập Thạch

2320

8339

4188

2

Quang Sơn

1626

6062

3031

3

Xã Ngọc Mỹ

1514

5590

2813

4

Xã Hợp Lý

1358

4846

2458

5

Xã Bắc Bình

1869

6835

3448

6

Xã Thái Hòa

2157

7874

4010

7

Thị trấn Hoa Sơn

1801

5966

3022

8

Xã Liễn Sơn

1708

6008

2987

9

Xã Xuân Hòa

2844

10287

5049

10

Xã Vân Trục

1324

4483

2280

11

Xã Liên Hòa

1885

6236

3099

12

Xã Tử Du

1973

7082

3462

13

Xã Bàn Giản

1561

5275

2562

14

Xã Xuân Lôi

2032

6352

3208

15

Xã ĐồngÍch

3253

12441

6091

16

Xã Tiên Lữ

1400

5098

2587

17

Xã Văn Quán

1401

5042

2571

18

XãĐình Chu

1248

4526

2328

19

Xã TriệuĐề

2260

8454

4142

20

Xã Sơn Đông

2499

9354

4657

 

 

Nguồn Chi cục Thống kê huyện

 

Tổng số lao động trong độ tuổi năm 2019 là 76.977  người chiếm 64% tổng số dân. Trong đó số lao động làm việc thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là 26.177 người (chiếm 34%),  lao động đang làm việc thuộc các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn như: trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng... có 28.757 người (chiếm 37,35%), còn lại là lao động lao động thuộc các ngành nghề th­ương mại, dịch vụ và các lĩnh vực khác có 16.760 người chiếm ( 28,65%).

Trên địa bàn huyện có 7 dân tộc anh em sinh sống: Kinh, Dao, Cao Lan, Sán Dìu, Tày, Nùng, Hoa.

 Chất lượng nguồn nhân lực

Lực lượng lao động trên địa bàn huyện là khá dồi dào nhưng chất lượng lao động nhìn chung còn thấp, lao động phổ thông chiếm trên 78%. Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm khoảng 22%.

Hệ số sử dụng thời gian lao động ở nông thôn mới đạt 85 - 87,5%. Hiệu quả lao động nhìn chung còn thấp.

 

Ngày đăng: 31/12/2019