GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Trường THPT Ngô Gia Tự

 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

SĐT: 02113830164

Email:  c3ngogiatu@vinhphuc.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có nhiệm vụ giảng dạy văn hóa bậc THPT cho học sinh trong vùng.


1. Hiệu trưởng: ........................

- ĐT: 02113830164

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách:

     + Phụ trách chung

     + Công tác kế hoạch tài chính, TTCB, TĐKT, kỷ luật

     + Công tác tuyển sinh

2. Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Hải

- ĐT: 0982 124 928

- Email: tranhai.tran@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Công tác chuyên môn, khảo thí

+ Công tác khuyến học

3. Phó Hiệu trưởng: Hà Minh Dũng

- ĐT: 0989 744 756

- Email: haminhdung1976@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

   + Quản lý CSVC, thiết bị, công tác xây dựng.

   + Công tác an ninh quốc phòng

4. Phó Hiệu trưởng: Hà Thị Thu Huyền

- ĐT: 0982182426

- Email: Hathuhuyenngt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

   + Bồi dưỡng học sinh giỏi, Bồi dưỡng giáo viên.

   + Công tác chữ thập đỏ, công tác nhân đạo.

 4. Phó Hiệu trưởng: Dương Tiến Thiệp

- ĐT: 02113830164

- Email: 

 - Lĩnh vực phụ trách:

   + Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 

Ngày đăng: 21/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục