GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Trường THPT Liễn Sơn

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN


- Số điện thoai :02113 831290

- Địa chỉ Email: C3lienson@vinhphuc.edu.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Giáo dục học sinh bậc THPT


1. Hiệu trưởng: Hà Trọng Bình

-Số điện thoại: ..................

- Địa chỉ Email: ...............................@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; công tác Đảng và chính quyền trong nhà trường.

2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Long

- Số điện thoại: 02113 831290

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực công tác: công tác đảng, phục trách chuyên môn

3. Phó hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

- Số điện thoại: 0982831262

- Địa chỉ Email: nguyenanhtuanphtlienson@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực công tác: phụ trách cơ sở vật chất,an ninh, công nghệ thông tin, công tác đoàn thể

4. Phó hiệu trưởng: Trần Thị Ngọc Mai

- Số điện thoại: 0962321886

- Địa chỉ Email: tranngocmaiphtlienson@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực công tác: phụ trách dạy nghề, phòng học bộ môn, bồi dưỡng giáo viên

 

 

Ngày đăng: 13/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục