GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Hạt kiểm lâm


HẠT KIỂM LÂM HUYỆN LẬP THẠCH


- Số điện thoại: 0211. 3830152

- Địa chỉ Email: kiemlamlapthach@gmail.com

- Chức năng nhiệm vụ: Quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng

1. Hạt trưởng: Nguyễn Thị Hoàn

+ Điện thoại: 0975491385

+ Địa chỉ Email: vietanhltvp@gmail.com

+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó hạt trưởng: Nguyễn Văn Nam

+ Điện thoại: 0984939009

+ Địa chỉ Email:Nguyenvannamklpy@gmail.com

+ Lĩnh vực phụ trách: Tham mư cho hạt Trưởng toàn diện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển ruwngv và một số nhiệm vụ khác do Hạt trưởng phân công.


Ngày đăng: 12/10/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục