Giới thiệu các tổ chức

Hạt kiểm lâm


HẠT KIỂM LÂM HUYỆN LẬP THẠCH


- Số điện thoại: 0211. 3830152

- Địa chỉ Email: kiemlamlapthach@gmail.com

- Chức năng nhiệm vụ: Quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng

1. Hạt trưởng: Nguyễn Thị Hoàn

+ Điện thoại: 0975491385

+ Địa chỉ Email: vietanhltvp@gmail.com

+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó hạt trưởng: Nguyễn Hoàng Tuấn

+ Điện thoại: 0211. 3508894

+ Địa chỉ Email:

+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác thanh tra pháp chế và Công đoàn.


Ngày đăng: 12/10/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục