THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện ủy Lập Thạch sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

 

Sáng ngày 13/7/2021, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Các đồng chí: Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Chí Tuệ, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi, huyện cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covd-19 diễn biến phức tạp; trên địa bàn huyện xuất hiện những ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên, có 01 trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã bị phong tỏa, 01 công ty phải cho toàn bộ công nhân nghỉ cách ly y tế 14 ngày; 04 thôn và 01 tổ liên gia thực hiện cách ly y tế, 184 trường hợp F1 và trên 6.000 trường hợp F2, F3. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở với phương châm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lập Thạch đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2021.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 6 tháng đầu năm, huyện kiện toàn 06 chức danh lãnh đạo quản lý, thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động luân chuyển 12 cán bộ cấp huyện, 14 cán bộ, quản lý các trường học; thành lập Trung tâm Chính trị huyện. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 64 tổ chức và 89 đảng viên; giám sát chuyên đề 69 tổ chức và 161 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật đối với 22 đảng viên. Công tác dân vận được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Huyện đã kiểm soát tốt dịch Covid -19; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri trong huyện tham gia bỏ phiếu đạt 99,59%.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực; lương thực bình quân đầu người đạt 229,5kg/người; sản lượng thủy sản ước đạt 539,0 tấn (đạt 102% KH năm, tăng 13 tấn SCK); số lượng đàn gia sức, gia cầm đều tăng; phát hiện, khống chế kịp thời bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Huyện chỉ đạo các doanh nghiệp vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường; cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 33 trường hợp, tổ chức kiểm đếm bắt buộc đối với 03 hộ của 02 dự án và cưỡng chế thu hồi đất 04 hộ; hoàn thành dồn thửa, đổi ruộng tại 03 thôn của xã Đồng Ích. Đã kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành 06 công trình, thẩm định mới 37 công trình, thẩm định điều chỉnh bổ sung 38 công trình. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 859.118 triệu đồng, bằng 144% dự toán HĐND huyện giao. Xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Thái Hòa và xã Triệu Đề. Bên cạnh đó, công tác y tế, giáo dục đào tạo được đảm bảo, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì gắn với triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; trật tự, an toàn xã hội được kiểm soát; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với những đánh giá, báo cáo tại hội nghị, đồng thời đề xuất một số nội dung quan trọng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Lập Thạch đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí đề nghị, 6 tháng cuối năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lập Thạch phát huy những kết quả đã đạt được thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đã cam kết với BTV Tỉnh ủy; nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tích cực thu hút đầu tư; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chú trọng đối thoại trực tiếp với nhân dân, đặc biệt đối thoại theo chuyên đề; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của Đảng bộ và toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Bế mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hà Đình Nhã khẳng định: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn hệ thống chính trị, trong Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đã cam kết với BTV Huyện ủy; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch; cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh biện pháp tăng thu ngân sách; tập trung giải quyết tồn tại đất đai, giải phóng mặt bằng; nhanh chóng triển khai đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao giai đoạn 2020 – 2025. Tập trung cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền để nhân dân thực hiện hiệu quả các nghị quyết. Rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kểu mẫu. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, lãnh đạo ngành giáo dục, các trường học; giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn, khắc phục ngay những yếu kém trong giáo dục đại trà. Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; nâng cao đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời chế độ chính sách, thực hiện tốt an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu phải đổi mới năng lực, tư duy, phương pháp làm việc để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2021.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen cho đồng chí Lê Huy Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Lý vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 13/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục