THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Sáng ngày 06/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 6 đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy: 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện xuất hiện những ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên, có 01 trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã bị phong tỏa, 01 công ty phải cho toàn bộ công nhân nghỉ cách ly y tế 14 ngày; 04 thôn và 01 tổ liên gia thực hiện cách ly y tế, 184 trường hợp F1 và trên 6.000 trường hợp F2, F3. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021, huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,59%. Kế t quả, sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực; lương thực bình quân đầu người đạt 229,5kg/người; sản lượng thủy sản ước đạt 539,0 tấn (đạt 102% KH năm, tăng 13 tấn SCK); phát hiện, khống chế kịp thời bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường; cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 33 trường hợp, tổ chức kiểm đếm bắt buộc đối với 03 hộ của 02 dự án và cưỡng chế thu hồi đất 04 hộ; hoàn thành dồn thửa, đổi ruộng tại 03 thôn của xã Đồng Ích. Đã kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành 06 công trình, thẩm định mới 37 công trình. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 859.118 triệu đồng, bằng 144% dự toán HĐND huyện giao. Xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Thái Hòa và xã Triệu Đề. Bên cạnh đó, công tác y tế, giáo dục đào tạo được đảm bảo, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì gắn với triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; trật tự, an toàn xã hội được kiểm soát; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục có chuyển biến tốt.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ hơn những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo, nghị quyết, kế hoạch trình tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành các nghị quyết chuyên đề và kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong huyện. Chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý các tồn tại về đất đai đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, quản lý và không để phát sinh các vi phạm mới; củng cố hồ sơ và tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Duy trì hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, năng lực, đạo đức công vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo; tổ chức tốt Đại hội TDTT năm 2021; chú trọng việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Triển khai các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ; kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp trong nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác dân vận, tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 06/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục