GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

XÃ TRIỆU ĐỀ

1. Tên cơ quan, đơn vị: UBND xã Triệu Đề .

   - Số điện thoại: 02113828210

   - Địa chỉ Email: trieude@vinhphuc.gov.vn

   - Chức năng, nhiệm vụ:

   UBND xã là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết và Quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên; chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã. UBND xã hoạt động theo nhiệm vụ quyền hạn quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách dưới sự giám sát của HĐND xã. UBND xã thực hiện quản lý Nhà nước ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế; Nông, lâm, ngư nghiệp; Xây dựng, giao thông vận tải; Giáo dục, y tế, văn hóa thể thao; Quốc phòng, an ninh; Chính sách dân tộc, tôn giáo; Thi hành pháp luật.

   2. Các đồng chí lãnh đạo:

   * Đồng chí: Nguyễn Hồng Lực

   - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy.

   - Điện thoại: 0977721617.

   - Địa chỉ Email: LucNH@vinhphuc.gov.vn( khả năng hòm thư không tồn tại vì chuyển đơn vị công tác).

   - Lĩnh vực phụ trách: Lãnh chỉ đạo và phụ trách chung, triển khai các chủ trương chính sách của Đảngủy xã.

   * Đồng chí: Phạm Huy Hoạt.

   - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

   - Điện thoại: 09984484350.

   - Địa chỉ Email: hoatph@gmail.com.

   - Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND xã.

* Đồng chí: Phan Tiến Phượng

- Chức vụ: PBT TT – CT HĐND  xã.

   - Điện thoại: 0375960585

- Địa chỉ Email: PhuongPT5@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực Phụ trách: Chuyên trách hoạt động của Đảng ủy và  HĐND xã.

* Đồng chí: Nguyễn Anh Dũng.

   - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.

   - Điện thoại: 0974629369.

   - Địa chỉ Email: DungNA7@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực Phụ trách: Chuyên trách hoạt động của HĐND xã.

   * Đồng chí: Nguyễn Văn Chiến.

   - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã.

   - Điện thoại: 0948027730.

   - Địa chỉ Email: ChienNV3@vinhphuc.gov.vn

   - Lĩnh vực Phụ trách: Chỉ đạo công tác Quản lý Đất đai, GTTL và môi trường; Phụ trách chỉ đạo công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thủy lợi; công tác văn hóa thông tin, phát thanh; phụ trách lĩnh vực vay vốn của các tổ chức Hội; trực tiếp là người phát ngôn của UBND xã.

* Đồng chí: Triệu Văn Hào

   - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã.

   - Điện thoại: ............

   - Địa chỉ Email: .............@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục